OBVEZNA MIROVINA

STAROSNE MIROVINE

Starosne mirovine koje nudi RMOD obuhvaćaju pojedinačnu doživotnu mirovinu (MS1), zajedničku doživotnu mirovinu (MS2), pojedinačnu doživotnu mirovinu sa zajamčenim razdobljem (MS3) te zajedničku doživotnu mirovinu sa zajamčenim razdobljem (MS4).

Svaka od ove vrste mirovine korisniku mirovine osigurava doživotno primanje mirovine, a kod mirovina sa zajamčenim razdobljem korisnik bira zajamčeno razdoblje od 5 do 20 godina.

Zajamčeno razdoblje znači da će se, u slučaju smrti oba bračna druga unutar zajamčenog razdoblja, mirovina nastaviti isplaćivati odabranom imenovanom korisniku ili zakonskom nasljedniku do kraja zajamčenog razdoblja.

Zajedničke mirovine mogu se ugovoriti samo ako i bračni drug korisnika mirovine ima navršenih minimalno 50 godina.


INVALIDSKE MIROVINE

Ova vrsta mirovine također osigurava doživotnu isplatu korisniku mirovine. Izbor zajamčenog razdoblja može biti od 5 do 15 godina, dok su sve ostale karakteristike (početni iznos mirovine, pravo na isplatu mirovine) invalidske mirovine jednake kao i za starosnu mirovinu.

OBITELJSKE MIROVINE