Mirenje

Što je mirenje?

Mirenje možemo definirati kao sporazumno rješavanje sporova i postizanje međusobno prihvatljivih rješenja. To je postupak u kojem 2 strane nastoje sporazumno riješiti spor uz pomoć jednog ili više izmiritelja koji strankama pomažu postići nagodbu. Zbog toga važnu ulogu u uspjehu procesa mirenja imaju same stranke koje sudjeluju u procesu i u konačnici o njima ovisi hoće li postupak biti uspješan ili ne.

Zašto mirenje?

U zadnje vrijeme sve je veći broj sporova pa tako i zahtjeva za rješavanje na sudu. Međutim, situacija na sudovima u Republici Hrvatskoj je vrlo problematična jer su sudovi zatrpani brojnim predmetima koji se ne stignu rješavati u zakonskim rokovima. Istjerivanje pravde na sudu u sporenju između osiguravajućeg društva i osiguranika u pravilu je dugotrajan i skup postupak.

Sporovi s osiguravajućim društvima u prosjeku traju 3 do 4 godine, a postoje situacije kada se razvuku i na više od 10 godina. Troškovi sudskog postupka koji se odugovlače na desetke godina mogu premašiti iznose od 100.000 kn te to ujedno predstavlja velik problem pri takvom rješavanju sporova.

Većina sporova je pogodna za mirenje. Obično se za mirenje odlučuju stranke koje u budućnosti žele zadržati dobre poslovne ili privatne odnose. Mirenjem se želi uključiti stranke u svoje sporove i time im dati direktnu kontrolu nad ishodom spora prilikom čega se želi postići zadovoljstvo obaju stranaka.

Mirenje traje svega nekoliko tjedana te je besplatan za osiguranika odnosno troškove podmiruje osiguravajuće društvo koje je pristalo na mirenje. U većini slučajeva mirenja sklopi se nagodba i stranke odlaze zadovoljne.

Prema statistikama HUO-a, 70% slučajeva koji se rješavaju mirenjem uspiju doći do nagodbe odnosno sporazuma koji zadovoljava obje stranke.

U rijetkim slučajevima, kada i nije moguće doći do nagodbe, stranke svejedno odlaze zadovoljnije jer su dobile priliku direktno iznijeti svoje mišljenje te međusobno razgovarati o svom problemu i čuti razloge protivne strane.

Vodič kroz mirenje

Opće informacije o mirenju.

Postupak mirenja

Osiguranici mogu pred Hrvatskim uredom za osiguranje inicirati postupak mirenja, gdje će sudjelovati i educirana osoba koja će nastojat da stranke završe spor puno efikasnije i u puno kraćem vremenu i na prihvatljiv način za obje strane. Postupak mirenja u pravilu traje nekoliko tjedana te je besplatan za osiguranika odnosno troškove podmiruje osiguravajuće društvo koje je pristalo na mirenje.

Ukoliko se osiguranik nalazi u izvansudskom postupku, vrlo često društvo za osiguranje u svojoj konačnoj odluci upućuje oštećene osobe da, ukoliko nisu zadovoljne, mogu pokrenuti postupak mirenja.

Ukoliko je u tijeku sudski postupak, osiguranik ima pravo u bilo kojem trenutku pokrenuti postupak mirenja.

Sve troškove vezane uz administrativni rad u svezi s mirenjem snosi Hrvatski ured za osiguranje. Upisne takse se ne plaćaju.

Kako pokrenuti postupak mirenja?

Na Internet stranci Centra za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje postoji obrazac prijedloga za provođenje mirenja. To je jednostavan formular kojeg se popuni sa osnovnim podacima. Obrazac možete pronaći na idućem linku: https://huo.hr/hr/zastita-potrosaca/centar-za-mirenje/online-prijedlog-za-provodenje-postupka-mirenja .

Oštećena osoba može dostaviti obrazac putem e-maila, faxom ili poštom.

Po zaprimanju obrasca, Centar za mirenje prosljeđuje prijedlog za pokretanje postupka mirenja društvu za osiguranje koje je u obvezi.

Rok za očitovanje je 15 dana. U tom roku se društvo za osiguranje treba očitovati, pristaje li na mirenje ili ne.

Ako se druga stranka u roku od 15 dana od dana kada je zaprimila prijedlog za pokretanje postupka ne izjasni o prijedlogu, smatra se da prijedlog nije prihvatila.

Potrebna je suglasnost obje strane za provođenje postupka mirenja.

Ukoliko se stranke suglase dogovara se sam sastanak mirenja.

Stranke mogu postupak mirenja urediti prema pravilima o kojima se stranke dogovore, u koju svrhu se strankama preporučuje koristiti standardni Sporazum o mirenju.