Potrošači u EU

Prava potrošača na području EU

Osim trgovanja na domaćem tržištu, ulagateljima se nudi i mogućnost trgovanja na inozemnim tržištima kapitala. Prilikom takvog trgovanja možete odlučiti koristiti usluge domaćeg ovlaštenog društva, koji će vaše naloge prosljeđivati inozemnom ovlaštenom društvu na izvršenje, ili možete izravno koristiti usluge inozemnog ovlaštenog društva.

Zakoni o zaštiti potrošača u Republici Hrvatskoj usklađeni su sa zakonima o zaštiti potrošača u Europskoj uniji. Za bolje razumijevanje prava potrošača, na službenim internetskim stranicama Europske unije navedene su kategorije koje su kasnije i detaljnije razrađene.

Imajte na umu da se na inozemna ovlaštena društva ne odnose hrvatski zakoni, već zakoni država iz kojih društva dolaze, pa s obzirom na to ni vaša imovina nije zaštićena hrvatskim sustavom za zaštitu ulagatelja niti je Hanfa nadležno nadzorno tijelo za spomenuta inozemna ovlaštena društva.


KORIŠTENJE USLUGA OVLAŠTENOG DRUŠTVA IZ EU-a

Na ovlašteno društvo iz EU-a odnosi se zakonodavni okvir sličan onome u Hrvatskoj, odnosno zakonodavni okvir usklađen s europskim direktivama, međutim treba naglasiti da direktive dopuštaju određena odstupanja na nacionalnoj razini pa se u manjem dijelu mogu pojaviti određene razlike.

Za poslovanje društava iz EU-a nadležno je nadzorno tijelo iz države članice iz koje društvo dolazi.

Na poslovni odnos primjenjuje se pravni okvir države članice iz koje društvo dolazi.

Nadležni sud u slučaju eventualnog spora u pravilu je sud iz države članice iz koje društvo dolazi.