Besplatne edukativne radionice

Radionica "Crowdfunding - inovativni model financiranja projekata"

U petak, 19. ožujka 2021., na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Centrom za društvene inovacije i održivi razvoj (CEDIOR) i Međunarodnim centrom za crowdfunding (ICFC) održana je besplatna radionica pod nazivom „Crowdfunding – inovativni model financiranja projekata“. Radionica je prvenstveno bila namijenjena studentima EFZG te studentima okupljenima oko inicijative Institutional investors LAB, a sve s ciljem približavanja ovog modernog, demokratskog i inovativnog načina financiranja projekata mladim generacijama. Sama edukacija je obuhvatila nekoliko područja crowdfundinga – teorijski okvir, razvoj kroj povijest, statistiku, dostupne modele financiranja, prednosti i nedostatke, zakonodavni okvir (RH i EU), pregled domaćih i inozemnih platformi i uvjeta koje propisuju za financiranje projekata, načine izrade i provedbe crowdfunding kampanje te primjere uspješnih kampanja u Hrvatskoj i svijetu. Zadnji dio edukacije je bio posvećen praktičnim vježbama s polaznicima radionice, a koje su im omogućile samostalno okušavanje u pretvaranju projektne ideje u crowdfunding kampanju te razradu projekata korištenjem canvas poslovnih modela. Na samom kraju polaznici su prezentirali svoje ideje i radove te diskutirali o prezentiranim radovima zajedno s predavačem. Svi polaznici su dobili priliku ostvariti i certifikat Međunarodnog centra za crowdfunding (ICFC) o odslušanom programu, a suorganizatorima je radionica dodijelila certifikat društvene odgovornosti – Crowdfunding Literacy Certificate.

Izjava polaznice...

Za studente, ali i za sve druge zainteresirane koji se prije nisu susreli sa konceptom crowdfundinga ovo je iznimno zanimljiva i poučna radionica. Predavač je bio uistinu zanimljiv tijekom cijelog trajanja edukacije, stvarajući ugodnu atmosferu i kroz komunikaciju s polaznicima. Spomenuti su brojni primjeri iz domaće i inozemne prakse što mi je uvelike približilo cijeli koncept crowdfundinga, a poticanje od strane predavača da se i sami u svemu tome okušamo u budućnosti bez straha je zaista pozitivno i ohrabrujuće za sve polaznike.

Radionica PowerBI

U četvrtak, 05.05.2022., na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu održana je besplatna PowerBI radionica za studente u trajanju od 5 sati. Radionica je održana u sklopu IILAB projekta, u suradnji sa Exceed Solutions d.o.o., pod vodstvom PowerBI stručnjaka Krešimira Ledinskog. Radionici je prisustvovalo 15 studenata koji su stekli znanje o modernoj analitici podataka, izvorima i povezivanju podataka, automatizaciji obrade podataka, analizi i vizualnoj prezentaciji. Radionica je bila interaktivna, zanimljiva i korisna studentima, a predavač je svaku nejasnoću pojednostavio te kontinuirano poticao studente da se nastave educirati o ovom području ukoliko im je ono zanimljivo. Svi studenti su iskazali zadovoljstvo radionicom i pozitivan stav o održavanju sličnih radionica u budućnosti."