IILAB Working Paper Series (IILAB WPS)

IILAB Working Paper Series (IILAB WPS) ili IILAB Serija članaka u nastajanju je elektroničko izdanje znanstvenih i stručnih članaka u nastajanju, u kojem se objavljuju znanstveni i stručni radovi iz područja institucionalnih investitora te s njima povezanih tema, a koji su namijenjeni daljnjoj objavi u knjigama i časopisima te izlaganju na konferencijama. U IILAB Working Paper Series su uključeni i znanstveni i stručni radovi nastali iz završnih radova (diplomskih ili magistarskih radova, doktorskih disertacija i sl.) studentica i studenta iz navedenog područja.

Radovi objavljeni na stranici su u tijeku, u podnošenju ili u tisku te se planiraju objaviti na nekom drugom mjestu. Objavljeni radovi su u otvorenom pristupu, a prikazuju rezultate istraživanja koja su u tijeku.

Uredništvo IILAB WPS-a:

 • Dr. sc. Zoran Aralica (Znanstveni savjetnik, Ekonomski institut, Republika Hrvatska)

 • Dr. sc. Darko Horvatin (Predsjednik Uprave, Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo d.o.o., znanstveni suradnik, Republika Hrvatska)

 • Dr. sc. Ivica Klinac (Znanstveni suradnik, Sveučilište u Zadru, Republika Hrvatska)

 • Izv. prof. dr. sc. Mario Njavro (Izvanredni profesor, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Republika Hrvatska)

 • Izv. prof. dr. sc. Bojana Olgić Draženović (Izvanredna profesorica, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Republika Hrvatska)

 • Dr. sc. Antti Talonen (Postdoktorski istraživač, Pravni fakultet u Helsinkiju, Republika Finska)

 • Dr. sc. Ante Žigman (Predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e, Republika Hrvatska)

Glavni urednik:

 • Izv. prof. dr. sc. Jakša Krišto (Izvanredni profesor, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Republika Hrvatska; jkristo@net.efzg.hr)

Kome su IILAB WPS namijenjeni?

 • Profesorima, docentima, asistentima i znanstvenim novacima zainteresiranima za područje institucionalnih investitora

 • Studentima diplomskih, poslijediplomskih i doktorskih studija te programa cjeloživotnog obrazovanja, zainteresiranima za područje institucionalnih investitora i s njima povezanim temama

 • Domaćoj i inozemnoj znanstvenoj i stručnoj javnosti kroz mogućnosti primjene suvremenih znanstvenih opažanja u korporativnom svijetu

Koji su glavni ciljevi IILAB WPS-a?

 • Vidljivost i prezentacija rezultata istraživanja zainteresiranoj zajednici u što kraćem vremenskom roku

 • Poticanje diskusije o relevantnim temama te širenje znanja unutar širokog raspona istraživačkih područja

 • Pružanje mogućnosti dobivanja povratnih informacija, komentara, sugestija i kritika u svrhu daljnjeg usmjeravanja i povećanje kvalitete radova namijenjenih objavljivanju u časopisima, knjigama te izlaganju na konferencijama

 • Diseminacija rezultata istraživanja relevantnih područja institucionalnih investitora i s njima povezanih područja, kako bi se pružila konceptualna i empirijska baza za daljnja istraživanja

 • Pravno osiguravanje vlasništva (copyright) nad rezultatima istraživanja

Koji su mogući članci u nastajanju?

 • Članci u nastajanju predviđeni za objavljivanje u časopisima, knjigama ili izlaganju na konferencijama, a koji prikazuju rezultate istraživanja koja su u tijeku

 • Rezultati internih projekata u obliku članaka

 • Članci studenata diplomskih, poslijediplomskih i doktorskih studija te programa cjeloživotnog obrazovanja iz područja institucionalnih investitora i povezanih područja, temeljeni na seminarskim, pristupnim i završnim radovima (diplomskim ili magistarskim radovima, doktorskim disertacijama i sl.)

 • Radovi prezentirani na međunarodnim simpozijima u svrhu njihova poboljšanja ili informiranja javnosti o njima

 • Radovi prezentirani na simpozijima u obliku sažetka koji se u sklopu WPS po prvi puta objavljuju u cijelosti

 • Izvještaji u obliku članka o komercijalnim projektima koji se odvijaju u sklopu IILAB-a

Područja pokrivanja:

Institucionalni investitori, društva za osiguranje, investicijski i mirovinski fondovi, preferencije potrošača financijskih usluga, suvremene promjene u poslovanju institucionalnih investitora, digitalizacija i FinTech, dugotrajna skrb za starije, uzajamna društva za osiguranje

Radovi objavljeni u WPS-u ne podliježu uobičajenoj recenziji, a koju je potrebno proći za objavu u časopisima ili zbornicima radova s konferencija. Urednici IILAB Working Paper Series pregledavaju radove u svrhu povećanja kvalitete istih prije konačnog objavljivanja te zadržavaju pravo odbijanja rada ili vraćanja rada na daljnju doradu.

Kako se radovi klasificiraju?

 • JEL klasifikacija (Journal of Economic Literature Classification System)

 • Indeks vrste rada:

1 = članci namijenjeni objavi ili izlaganju

2 = članci prezentirani na simpozijima

3 = rezultati internih projekata u obliku članaka

4 = članci studenata diplomskih, poslijediplomskih i doktorskih studija, te programa cjeloživotnog obrazovanja

5 = članci temeljeni na komercijalnim projektima


Pojedinci koji bi htjeli koristiti IILAB Working Paper Series (IILAB WPS)/IILAB Serija članaka u nastajanju kao referencu u vlastitom istraživanju i radu, trebaju koristiti sljedeći primjer citiranja:

Dumičić, K., Kurnoga Živadinović, N., Pavković, A., Slipčević, M. (2006), “Primjena odabranih statističkih metoda u ispitivanju karakteristika korištenja bankovnih usluga financijskog savjetovanja od strane poduzeća u Hrvatskoj”, Serija članaka u nastajanju Ekonomskog fakulteta - Zagreb, 06-04:1-26.

Puni tekst radova besplatno se smije koristiti za osobnu ili edukacijsku svrhu uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača.

IILAB WP 2021

IILAB WP 2021-1.pdf
IILAB WP 2021-2.pdf

IILAB WP 2022

Uskoro stiže... :-)