Mutuals 2.0

Termin Mutuals odnosi se na institucije zasnovane na uzajamnim (kooperativnim) načelima, koje su ujedno sastavni dio socijalne ekonomije. Socijalna ekonomija čini značajan udio u ukupnom gospodarstvu razvijenih država (8 % BDP-a EU), a sastoji se od institucija kojima je prioritet dobrobit članova, a ne isključivo stvaranje profita. Socijalnu ekonomiju uz uzajamne i kooperativne institucije, čine fondacije, etične banke, udruženja i socijalna poduzeća.

Osnivaju se u gotovo svim sektorima gospodarstva, a u financijskom sektoru uključuju:

a) KOOPERATIVNE BANKE, ŠTEDNE I KREDITNE KOOPERATIVE TE KREDITNE UNIJE

b) KOOPERATIVNA I UZAJAMNA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

Osnovne karakteristike uzajamnih (kooperativnih) institucija unutar financijskog sektora su:

 • U vlasništvu su članova

 • Razvijaju krovne institucije – kroz međusobnu suradnju stvaraju mrežu u kojoj na dvije ili tri razine osnivaju institucije koje im olakšavaju poslovanje te obavljaju zajedničke aktivnosti (omogućavaju ekonomiju razmjera, nude stratešku i operativnu pomoć te osiguravaju likvidnost)

 • Prioritet im je dobrobit članova

 • Najčešće homogena skupina članova koji dijele „zajednički interes“

 • Nerijetko neprofitno orijentirani (ne posluju isključivo s namjernom stvaranja profita)

Osnovna načela po kojima djeluju su:

 • Dobrovoljno i otvoreno članstvo

Članom može postati bilo koja osoba koja, uz pritom dobivena prava, pristaje na izvršavanje određenih obveza koje to članstvo uključuje

 • Demokratska kontrola

Svaki član ima jednako pravo glasa (princip jedan član-jedan glas). Članovi sami, bez uplitanja trećih strana, organiziraju rad te određuju ekonomske aktivnosti

 • Ekonomska participacija članova

Imovina članova u pravilu je zajednička, a ostvarena dobit može se usmjeriti u daljnji razvoj institucije, raspodjelu članovima te za podupiranje drugih aktivnosti od posebnog interesa

 • Autonomnost i nezavisnost

Upravljanje i nadzor izvršavaju članovi, a samostalnost ne smije biti ugrožena niti prilikom suradnje s drugim institucijama (društvima)

 • Obrazovanje, trening i informiranje

Ulaganje u obrazovanje članova i zaposlenika je kontinuirani proces

 • Međusobna suradnja

Međusobna potpora i suradnja među institucijama, kako na lokalnoj, tako i na nacionalnoj razini

 • Briga za zajednicu

Najčešće djeluju lokalno i unutar homogene skupine u društvu

Vrijednosti kojima se vode su samopomoć, samo- odgovornost, jednakost, solidarnost te etičke vrijednosti poput iskrenosti, otvorenosti, društvene odgovornosti i brige za druge.


Udio uzajamnih (kooperativnih) financijskih institucija u razvijenim državama nije zanemariv, a odlika razvijenog financijskog sustava je bioraznolikost. Navedene su se institucije pokazale otpornima u krizama, doprinose ekonomskom razvoju, razvoju lokalnih zajednica i financijskoj uključenosti. Zbog sve izraženije konkurencije u ponudi financijskih usluga, digitalizacija, koja odgovara poslovnom modelu uzajamnih (kooperativnih) financijskih institucija, ide u prilog očekivanjima daljnjeg rasta navedenih institucija.

Istraživanja na temu mutuals 2.0

Krišto, J., Pauković, H. (2017), „Perspektive razvoja uzajamnih društava za osiguranje u Republici Hrvatskoj“, Zbornik radova s međunarodne znanstveno-stručne konferencije Hrvatski dani osiguranja 2017., Hrvatski ured za osiguranje, Zagreb, ISBN 978-953-55464-5-0, str. 61-75.

3. Mutuals Agro FINAL.pdf

Krišto, J., Njavro, M., Čop, T. (2020) „Društva za uzajamno osiguranje kao oblik upravljanja rizicima u sektoru poljoprivrede – iskustvo Europske unije i lekcije za Republiku Hrvatsku“, Zbornik 28. tradicionalnog savjetovanja „Ekonomska politika Hrvatske u 2021. Hrvatska poslije pandemije“, Tica, J., Bačić, K. (ur.), Hrvatsko društvo ekonomista, Inženjerski biro d.o.o., ISSN 2757-0606 (Online), str. 254-290.

3. Mutuals Agro FINAL.docx

Krišto, J., Omerzo, I., Zec, I. (2020) „Credit unions in Croatia: challenges ahead and far forward“, International Journal of Diplomacy and Economy, Vol. 6, br. 2, ISSN print 2049-0887, str. 139-155

4. IJDipE60203_Krišto et al - FINAL.pdf