Consumer data

DEMOGRAFSKI PODACI ZA REPUBLIKU HRVATSKU

Procjena stanovništva prema pojedinačnim godinama starosti i spolu za 2019. godinu

Procjena prosječne starosti stanovništva po spolu za 2019. godinu

Godišnji prosjek ukupnog broja zaposlenih prema spolu u 2019. godini

Struktura zaposlenih prema sektorima djelatnosti na dan 31. ožujka 2020.

Prosječna neto plaća prema spolu u 2019. godini

Izvor: Državni zavod za statistiku (2020)

GEODATA - BDP po stanovniku po županijama u RH u 2018. godini

DIGITAL DATA - opremljenost kućanstava IKT-om u 2019. godini

INDEKSI POUZDANJA - kretanje IPO, IPP, IRP od 2016. do 2021. godine

Priređeno prema podacima DZS-a i HNB-a