GREEN VISION

Mješoviti otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OSNOVNI PODATCI

Kategorija fonda: Mješoviti fond

Početak rada fonda: 9.5.2022.

Starost fonda: 11 dana

Imovina fonda: 150 mil. HRK

Valuta fonda: HRK

Početna cijena ulaganja:

  • 500 HRK (65 EUR)

  • 100 HRK (13 EUR) * kontinuirane uplate putem trajnog naloga za razdoblje ne kraće od 12 mjeseci

Preporučeno razdoblje ulaganja: 1 godina i više

Rizičnost: Umjereno visoka razina rizika

IZDAVANJE I OTKUP UDJELA

IZDAVANJE I OTKUP UDJELA

IZDAVANJE I OTKUP UDJELA

Valuta za uplatu/isplatu: HRK

Uplata u fond:

Ulazna naknada: nema naknade

Izlazna naknada:

  • manje od 6 mjeseci - 2%

  • između 6 i 12 mjeseci - 1,50%

  • više od 12 mjeseci - nema naknade

Naknada za upravljanje: 1,5 %

Naknada depozitaru : 0,12%

Naknada regulatoru : 0,03%

DOKUMENTIProspekt i KIID Green Vision - UREĐIVANJE

Stuktura portfelja po klasi imovine


Geografska struktura portfelja


NAV vrijednosti fonda

(9.5.2022. - 23.5.2022.)